Regulamin sklepu internetowego www.glasskol.pl

 1. Właścicielem Sklepu internetowego www.glasskol.pl jest: firma Glasskol z siedzibą w Borkach 97, 62-600 Koło. Tel. 0048 63 2610649,  Tel. Kom. 500 362 858
 2. Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.glasskol.pl odbywa się według niniejszego regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.glasskol.pl oznacza akceptacje przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.
 4. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 6. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, zawierają też ewentualne koszty wysyłki na terenie kraju.
 7. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży faktura VAT.
 8. Płatności następuje po uzgodnieniu wszystkich szczegółów dotyczących zamówionego towaru poprzez wpłatę na konto wskazane na stronie sklepu, chyba że strony postanowią inaczej
 9. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem. Bezpłatna dostawa zamówienia cały kraj.
 10. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep.
 11. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy rejestracji, wiadomością zawierającą w treści link do potwierdzenia.
 12. Zamówienia wymagają elektronicznego potwierdzenia przez zamawiającego po otrzymaniu wiadomości e-mail jak wyżej.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.
 15. Kilent ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny.
 16. O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji.
 17. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
 18. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 19. Sklep www.glasskol.com zastrzega prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.
 20. Zmiana cen nie dotyczy zamówień  nadesłanych do realizacji
 21. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres firmą kurierską w ciągu czternastu dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu.
 22. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie nie zgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres biuro@glasskol.com Reklamacja będzie niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 23. Sklep daje możność zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru należy pobrać wzór formularza  zwrot, wypełnić go i wraz ze zwracanym towarem wysłać na własny koszt paczką na adres firmy Glasskol Stwierdziwszy spełnienie warunków, którym zwroty podlegają, firma Glasskol zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce, www.glasskol.com nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem.
 24. Sklep internetowy www.glasskol.com może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomosci po otrzymaniu którejkolwiek z nich.
 25. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu www.glasskol.com
 26. Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Kole. Obowiązującym prawem jest prawo polskie.
 27. Luzy technologiczne zgodnie z normami producentów okuć do szkła.
 28. Szyby wykonane zgodnie z normą PN-EN 12150.
 29. Kabiny i zabudowy prysznicowe wykonane w technologii bezramowej nie zapewniają 100% szczelności.

Gwarancja i postanowienia ogólne

 1. Dziękujemy państwu za zakup naszej kabiny prysznicowej!  P.H.U. Galsskol udziela na swoje kabiny   24 miesięcznej gwarancji.
 2. W/w kabina prysznicowa służy do przeprowadzania czynności higienicznych.
 3. Gwarancji nie obejmuje
 4. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność      kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie nie zgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres   biuro@glasskol.com Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Reklamacja będzie niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych wskutek niewłaściwego obchodzenia się z kabiną   prysznicową takich jak zarysowania, pęknięcia itp.
  • wad i uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem niezgodnym ze sztuką budowlaną,
  • dokonywaniem samodzielnych przeróbek lub napraw
  • stosowaniem do czyszczenia nieodpowiednich środków chemicznych które rysują    powierzchnie szklane i okucia kabin.
  • części ulegające zużyciu podczas normalnej eksploatacji kabiny nie podlegają  gwarancji.
 5. Niewielkie zarysowania na szkle nie stanowią podstaw do reklamacji.
 6. Kabina nie jest przeznaczona do użytku masowego.
 7. Zalecamy montaż kabiny przez dwie osoby.
 8. Za szkody powstałe podczas montażu i w czasie użytkowania naszych kabin prysznicowych P.H.U. Glasskol nie ponosi  odpowiedzialności .
 9. Jeżeli wady zostaną stwierdzone po jej zamontowaniu firma  też nie ponosi kosztów związanych z uszkodzeniem  wykończenia w łazience związanych  z jej demontażem i montażem kabiny wolnej od wad.
 10. Uszkodzenia lub wady towaru  stwierdzone przez klienta w okresie trwania gwarancji będą usuwane w ciągu 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu naszej firmie.
 11. Podstawą do rozpatrzenia gwarancji/ reklamacji jest dowód zakupu Faktura VAT.

Utrzymanie kabiny w czystości

Do czyszczenia szkła zawsze używaj delikatnych środków czyszczących w płynie, nigdy środków szorujących!!  Do codziennej pielęgnacji używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry  lub ściągaczki silikonowej, takie użytkowanie daje najlepszy efekt i nie pozostawia nalotu w postaci białych kropel  na szkle.

P.H.U. Glasskol życzy zadowolenia z użytkowania naszych kabin